Paysera България се подготвя за IPO на БФБ през юни

Бъдещето на банкирането е без офиси, без хартия, дигитално, дистанционно, мобилно и трансгранично (снимка: CC0 Public Domain)

Компанията за дигитални платежни услуги Paysera България планира първично публично предлагане на БФБ и увеличаване на капитала си с 2 млн. лв. Насроченото за 12 юни 2024 г. IPO на ВЕАМ пазара е за обикновени акции на Пейсера България АД. Основната цел на IPO-то е покриване на капиталовите изисквания за лицензиране на дружеството от местния регулатор, както и засилване и разширяване на дейността.

Това е важна стъпка в развитието на компанията, която ще ѝ позволи да предложи по-добри дигитални платежни услуги на пазара в България  и Румъния, да достигне до по-голям брой клиенти, с по-висока потребителска удовлетвореност, уточниха от Paysera.

Набраните средства ще бъдат използвани в няколко направления: подготовка за локален лиценз за дружество за електронни пари и покриване на капиталови регулаторни изисквания; развитие на основните платежни услуги; учредяване на дружество за колективно финансиране с фокус ипотечно кредитиране.

Paysera България доставя иновативни дигитални платежни услуги за физически и юридически лица, отчитайки, че бизнесът в Европа става дигитален и трансграничен и има нужда от адекватно банкиране.

Банковият сектор, който реализира огромни печалби, също подлежи на трансформация, подчертаха от компанията, която вижда бъдещето на банкирането без офиси, без хартия, дигитално, дистанционно, мобилно и трансгранично.

Групата от компании Paysera Network включва партньорска мрежа в Литва, Латвия, Естония, България, Румъния, Албания, Косово, Украйна и Грузия. През 2019 г. Paysera България основа дъщерно дружество в Румъния и е собственик на 95% от капитала му.

В офисите  в София и Букурещ работят над 50 човека местни екипи, а клиентите на компанията в България и Румъния са 70 000 физически и юридически лица (идентифицирани клиенти).

През 2023 г. клиентите в България и Румъния извършиха през платформата трансфери за 753,5 млн. евро и обмен на валута за 356 млн. евро, а съхранените средства са в размер на 38,1 млн. евро (баланс към 31 декември 2023).

Коментар