Schneider Electric и Nvidia проектират AI центрове за данни

Нови референтни проекти на Schneider Electric и Nvidia ще предложат стабилна рамка за внедряване на платформа за ускорени изчисления (снимка: Schneider Electric)

Партньорство на Schneider Electric и Nvidia цели да оптимизира инфраструктурата на центровете за данни и да ускори напредъка в областта на изкуствения интелект (ИИ) и технологиите на цифровия близнак (digital twin), съобщиха от френската компания за енергийно управление и автоматизация.

Schneider Electric ще използва своя опит в инфраструктурата на центровете за данни и AI технологиите на Nvidia, най-големия доставчик на AI ускорители, за да предложи публично достъпни референтни проекти на центрове за данни с изкуствен интелект.

Приложенията на AI набират популярност в различни сектори, но същевременно изискват повече ресурси от традиционните изчисления, което води до експоненциално нарастване на нуждите от изчислителна мощност. В отговор, операторите на центрове се стремят бързо да изградят и внедрят съоръжения, които са едновременно енергийно ефективни и мащабируеми.

Schneider Electric, в сътрудничество с Nvidia, цели да помогне на компаниите да преодолеят ограниченията на инфраструктурата на центровете за данни и да разгърнат пълния потенциал на изкуствения интелект, заяви Панкай Шарма, изпълнителен вицепрезидент на подразделението за енергийна сигурност и бизнес с центрове за данни във френската компания.

В първата фаза на това партньорство Schneider Electric ще представи референтни модели на центрове за данни, пригодени за клъстери за ускорени изчисления на Nvidia и създадени за обработка на данни, инженерна симулация, автоматизация на електронния дизайн, компютърно подпомаган дизайн на лекарства и генеративен изкуствен интелект. 

Специален акцент ще бъде поставен върху възможността за разпределение на висока мощност, системите за течно охлаждане и управлението, което трябва да осигури лесно пускане в експлоатация и надеждна работа на клъстера с екстремна плътност. 

Schneider Electric ще достави на собствениците и операторите на центрове за данни необходимите инструменти и ресурси за интегриране на нови и развиващи се решения за AI в тяхната инфраструктура.

Референтните проекти ще предложат стабилна рамка за внедряване на платформата за ускорени изчисления на Nvidia в центровете за данни, като същевременно оптимизират производителността, мащабируемостта и цялостната устойчивост. 

Партньорите, инженерите и мениджърите на центрове за данни могат да използват тези референтни проекти за съществуващите центрове за данни, които трябва да осигурят поддръжка при внедряването на сървъри с висока плътност на AI, както и за новоизградени центрове за данни, които са напълно оптимизирани за клъстер с AI с течно охлаждане.

В допълнение, AVEVA, дъщерно дружество на Schneider Electric, ще свърже своята платформа за цифров близнак с Nvidia Omniverse, като предостави единна среда за виртуална симулация. Тази интеграция ще позволи сътрудничество между проектанти, инженери и заинтересовани страни, ще ускори проектирането и внедряването на сложни системи и ще спомогне за намаляване на времето за пускане на пазара и на разходите.

„Заедно ние създаваме напълно симулирана виртуална реалност, в която можете да симулирате процеси, да моделирате резултати и да извършвате промени в реалността”, коментира партньорството Каспар Херцберг, главен изпълнителен директор на AVEVA.

Коментар