Безплатен софтуер помага на електропроектантите

Schneider Electric осигурява и безплатно обучение на специалистите

Демонстрираме Smart Factory технологии пред инвеститори

Schneider Electric ще си партнира с Българската агенция за инвестиции