Демонстрираме Smart Factory технологии пред инвеститори

Schneider Electric ще си партнира с Българската агенция за инвестиции