На фокус: течно охлаждане на AI центрове за данни

AI натоварванията са уникално предизвикателство за охлаждането в центровете за данни
(снимка: Schneider Electric)

Търсенето на изкуствен интелект расте с експоненциални темпове. В резултат на това центровете за данни, необходими за AI технологията, генерират значителна топлина, особено онези, които имат сървъри с AI ускорители, използвани за обучение на големи езикови модели, и с работни натоварвания за формиране на логически изводи. Това отделяне на топлина увеличава необходимостта от използване на течно охлаждане за поддържане на оптимална производителност, устойчивост и надеждност.

Нова бяла книга на Schneider Electric насочва операторите на центрове за данни и ИТ мениджърите към сложността на проблема с течното охлаждане, като предлага ясни отговори на критичните въпроси относно проектирането, внедряването и експлоатацията на охладителната система. Книгата дава насоки за избор на оптимална архитектура за течно охлаждане на сървъри с изкуствен интелект, като разглежда общите предизвикателства и решения.

Документът, озаглавен „Ориентиране в типа архитектура за течно охлаждане в центрове за данни с натоварвания, свързани с изкуствен интелект”, изтъква предимствата на течното охлаждане, включително подобрената енергийна ефективност, повишената производителност на сървърите и намаленото въздействие върху околната среда.

Книгата предлага обзор на шестте типа архитектура за отвеждане на топлината и тяхната пригодност за различни среди на центровете за данни. В рамките на 12 страници авторите Пол Лин, Робърт Бънгър и Виктор Авелар определят две основни категории течно охлаждане за сървъри с изкуствен интелект: директно охлаждане на чипа и охлаждане чрез потапяне. Те описват компонентите и функциите на разпределителните блокове за охлаждащата течност (CDU), които са от съществено значение за управлението на температурата, потока, налягането и топлообмена в охладителната система.

„Работните натоварвания с изкуствен интелект представляват уникално предизвикателство пред охлаждането, което само въздушното охлаждане не може да разреши”, каза Робърт Бънгър, CTO в отдела за центрове за данни в Schneider Electric. „Нашата бяла книга има за цел да хвърли светлина върху типовете архитектура за течно охлаждане, като предостави на операторите на центрове за данни необходимите знания, за да могат да вземат информирани решения при планирането на внедряването на течното охлаждане”.

По неговите думи, Бялата книга ще даде на специалистите в центровете за данни практически идеи за оптимизиране на техните системи за охлаждане. „Когато са наясно с компромисите и ползите от всеки тип архитектура, операторите могат да повишат производителността и ефективността на своите центрове за данни”, казва Бънгър.

Бялата книга е особено актуална и значима в светлината на започналото неотдавна сътрудничество между Schneider Electric и Nvidia за оптимизиране на инфраструктурата на центровете за данни за приложения с изкуствен интелект. В резултат на партньорството се появи първият публично достъпен референтен дизайн на център за данни с изкуствен интелект, който използва технологиите на Nvidia и опита на Schneider Electric в инфраструктурата на центровете за данни.

Тези референтни проекти определят нови стандарти за внедряване и експлоатация на изкуствен интелект, като предоставят на операторите на центрове за данни иновативни решения за ефективно управление на AI натоварвания с висока плътност.

Коментар