Френско обединение ще помага на бизнеса да стане въглеродно-неутрален

Компаниите са изправени пред неотложни решения за декарбонизация
(снимка: CC0 Public Domain)

Френската компания за енергийно управление и автоматизация Schneider Electric финализира придобиването на EcoAct SAS (EcoAct), базиран в Париж доставчик на климатични консултации и решения за Net Zero (нулев въглероден отпечатък), след успешните преговори за сделка с Atos Group по-рано тази година.

Сделката е финализирана след консултации със съответните представителни органи на служителите и одобрение от компетентните регулаторни органи, съобщиха от Schneider Electric.

Портфолиото на EcoAct от Net Zero и природосъобразни продукти и услуги, включително консултации, инструменти за климатични данни и разработване на проекти за компенсиране на въглеродните емисии, ще подсили глобалния бизнес за устойчивост на Schneider Electric.

Обединението на двете компании ще позволи на Schneider Electric да разшири предлагането на цялостни решения, които водят организациите към Net Zero трансформация и отвъд нея. Консултантските услуги ще подпомагат разработването на стратегии за устойчивост и определяне на цели за декарбонизация в обхвати 1, 2 и 3, подкрепени от базирано на AI портфолио от инструменти за цифрово управление и управление на данни.

„Компаниите разбират необходимостта от неотложни действия, но все още срещат затруднения, когато става въпрос за декарбонизацията”, коментира Стив Уилхайт, президент за устойчив бизнес в Schneider Electric. По неговите думи, обединените екипи ще помогнат на клиентите да ускорят реализацията на своите амбиции за нулев въглероден отпечатък.

Schneider Electric и Atos Group поддържат стратегическо партньорство за декарбонизация чрез съчетаване на експертен опит в областта на технологиите и устойчивостта, за да създават продукти и решения, които подкрепят клиентите по пътя им към нулев въглероден отпечатък.

Коментар