Спад на приходите за миналата година отчете и Globul

Общите приходи на Globul бележат спад от 2,6% до 877 милиона лева през 2009 година, съобщи операторът. Спад вчера обяви и конкурентът М-Тел.

Приходите от услуги са намалели с 5,8%, в сравнение с предишната година, най-вече поради свиване на потреблението в корпоративния сегмент, както и от спада в потреблението на частните клиенти.
"През 2009 г. пред Globul имаше редица предизвикателства, основно породени от неблагоприятната макроикономическа обстановка, заради драстичния спад в износа и директните чуждестранни инвестиции в страната, силната конкуренция в сектора и продължаващото намаляване на цените на дребно на пазар, който е близо до точката на насищане с проникване на мобилните услуги от над 140%", е коментарът на оператора.
Печалбата преди лихви, данъци и амортизации на Globul e намаляха с 4,3% в сравнение с 2008 г. и възлиза на 366 милиона лева. Операторът е успял да съкрати непряко свързаните с дейността разходи с 5% в сравнение с предишната година, най-вече чрез консолидиране на доставките и чрез оптимизация на дейностите по поддръжка на мрежата.
Същевременно Globul е увеличил своя дял от пазара по приходи и дела на своите абонати на договор до 55% от общата си клиентска база. Броят на клиентите на абонаментните програми на Globul е нараснал с 1,5% до общо 2,1 милиона. Към края на годината общият брой на клиентите на оператора е 3,9 милиона.
Средното месечно потребление на клиентите на Globul през 2009 г. достигна 119 минути, с около 6,3% повече от 2008 г. Средният приход от един потребител пък е намалял с 8% до 17,60 лв.

Коментар