Заявихме “бг” името в ICANN, чака се отговорът

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията заяви за регистрация в ICANN символите „бг”, съобщи днес заместник-министър Първан Русинов.

Към документацията е приложено и становище на Съвета по стандартизация на географските имена към Агенцията по геодезия, картография и кадастър. То посочва, че „бг” се свързва пряко с името на страната и в националното самосъзнание с него се обозначава „българското”.
Очакваме през март отговор от Корпорацията за интернет имена и адреси, каза още Първан Русинов.
Пускането на заявка за име е първият етап от процедурата за регистрация на домейна на България на кирилица. След като получим отговор от ICANN, следва да посочим организацията, която ще администрира регистъра на имената в този домейн.
Днес МТИТС публикува на интернет страницата си методика за избор на този регистър. Администраторът ще се оценява по 5 групи критерии – административен капацитет, организационна подготовка, техническа подготовка, финансова стабилност, оценка за развитие.
Кандидатите ще бъдат оценявани от комисия, съставена от служители на МТИТС и независими експерти, които декларират отсъствие на конфликт на интереси. Администраторът може да бъде избран до май.
Както е известно, желание да бъдат регистратори засега са заявили Сдружение Унинет, Регистър БГ и Публичен Интернет Регистър.
МТИТС ще действа енергично, за да се впише в кандидатстването по бързата процедура за интернет име на родната азбука, заявиха от министерството.
“Надяваме се да сме първите с официално признат домейн на кирилица”, каза заместник-министърът. “Отчитаме културните особености, както и ползите за тези, които общуват предимно на кирилица. Така може да се насърчат повече българи да станат активни участници в интернет пространството и електронното управление”, допълни той.
Междувременно, Русинов връчи сертификати за електронни подписи на участници в 2 анкети на МТИТС, които през януари бяха изтеглени с жребий – това са студентката Маргарита Петрова от Ботевград и мениджърът в ИТ компания Александър Жеков.

Коментар