Обучиха митничари да познават оригинални стоки

Двудневно обучение по продуктова идентификация преминаха 35 митнически служители в хотел ЕКСПО в София, организирано от Агенция „Митници” и юридическата кантора АРСИС Консултинг.
Разпознаване на фалшификати и оригинални стоки, носещи запазени търговски марки, притежавани или под контрола на международни компании, беше фокусът на програмата. Лично представители на компании като Адидас, Найки, Пума и Кристиян Диор разясниха на българските митничари как да разпознават техните стоки.
След влизането на България в евросъюза, на територията на страната ще се прилагат директно разпоредбите на Регламент 1383/2003 на ЕС, касаещи   граничните мерки за защита на правата върху интелектуална собственост.
В семинара участваха също представители на местните търговски централи и официални дистрибутори на компаниите правоносители, съобщиха от АРСИС Консултинг.

Коментар