Новата Oracle DB 11g R2 намалява разходите за сторидж

Екип от над 1500 специалисти е работил по развитието на Oracle Database 11g Release 2 така, че да въведе в платформата иновации, спестяващи многократно разходите за сървъри и съхранение на данни и осигуряващи увеличение на производителността в пъти. Новата система, представена днес в София, осигурява:

– до 5 пъти намаляване на сървърните разходи;
– до 12 пъти намаляване на необходимите ресурси за съхранение на данни;
– до 10 пъти подобрение на производителността на критичните бизнес системи;
– до 2 пъти увеличение на продуктивността на DBA приложението;

– премахване на излишното дублиране на данни в центровете за данни;

– опростяване на софтуерната инфраструктура;

– елиминиране на времето на не-функциониране;

– до 4 пъти по-малко разходи за ъпгрейд.

Историческото развитие на корпоративните информационни системи е довело повечето бизнеси до ситуация, в която те разчитат на сложни и не напълно ефективни инфраструктури за данни. Хранилищата са фрагментирани, налице е често дублиране на данни, взаимовръзките са сложни, системите са разпокъсани, разказа Йохан Хендрикс, директор ключови технологии в Oracle за ЕМЕА.

Описаната картина води след себе си редица главоболия, вкл. високи разходи за поддръжка, "тежки" приложения, трудно и сложно въвеждане на нови системи и т.н. Днес технологиите като Oracle Database 11g Release 2 могат да променят това, като позволят консолидиране на наличните сървъри, бази данни и системи за съхранение.

Основната идея е множеството отделни системи, взаимосързани и вплетени в сложна инфраструктура, да бъдат "строени" в опростена мрежа, където единен пул от бази данни обслужва всички приложения в инфраструктурата, вместо за всяко приложение да има отделна база данни. Разчита се на динамично преразпределение на сървърите. Това е своеобразна "виртуализация" с прикачване на части от общия пул към различни системи и групи с цел изпълнение на различни задачи, която се се случва съгласно политики за алокацията, дефинирани от самия потребител.

Залагайки на този подход, организацията може да постигне намаляване на разходите за сървърите до пет пъти.

На свой ред този подход води до други подобрения. Консолидацията на системите за съхранение на данни е едно от тях. След като със "storage" масивите работи един пул бази данни, то значително се намалява пространството за съхранение. От своя страна, това помага за намаляване и пълно елиминиране на дублирането на данни – проблем на корпоративните ИКТ инфраструктури, който днес е едно от най-сериозните предизвикателства пред ИТ мениджърите.

Към това може да се добави и диференцираното боравене с данните. По думите на Хендрикс, 95% от данните, пазени в една организация, стоят неизползваеми. Те се съхраняват заради различни регулаторни задължения. Въпросните данни могат да бъдат прибрани в по-нисък клас система за съхранение, докато онези 5% от данните, които са ценни за предприятието, се разполагат във висок клас система за съхранение – бърза, високопроизводителна и и устойчива на натоварване, за да отговаря на ежедневните потребности от работа с информацията.

В този контекст съвсем закономерно Oracle предлага комбинация от мощния софтуер за бази данни с висококласен и мощен хардуер от наскоро придобитата Sun. "Звярът" Exadata представлява висок клас система за съхранение с големи резерви кеш памет, огромен капацитет за съхранение, ултра-бързи връзки, устойчивост на сривове и т.н. От Oracle са категорични, че стойността на системата е до пет пъти по-ниска от аналогична конфигурация бази данни и "желязо" на който и да е от конкурентните производители.  

Коментар