БАИТ е против 3-годишната амортизация на компютрите

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) изразява категорично несъгласие с предложението на Министерството на финансите срокът на амортизация на компютърните продукти да бъде удължен от две на три години, гласи разпространено днес съобщение на асоциацията.

След като през 2002 г. БАИТ успя да убеди тогавашните управляващи в необходимостта да преосмислят сроковете на амортизация на ИТ продуктите към силно съкращаване, днешното правителство отново се опитва да върне миналото, като удължи тези срокове, посочват от браншовата организация.

БАИТ смята за абсолютно неприемлива подобна стъпка към стари практики. Времето от 2002 г., когато сроковете за амортизация бяха съкратени от 5 на две години, до днес недвусмислено показва основателността на аргументите на асоциацията. То доведе до развитие на ИТ сектора и до по-бързото и ефективно технологично обновяване във всички отрасли.

Аргументът, че по време на криза ИТ инфраструктурите не се използват интензивно, са в коренно противоречие с необходимостта икономическите субекти да повишават ефективността си, да оптимизират процесите и да иновират по време на икономически спад, се казва още в становището.

За да постигне намаляване срока за амортизация на ИТ продукти в миналото, БАИТ е провела десетки срещи с Министерство на финансите, депозирала е писмени предложения в други министерства и агенции и е засягала въпроса на всички срещи и дискусии с представители на администрацията, имащи отношение по въпроса.

Постижението на БАИТ в миналото даде по-големи възможности на средните и малките фирми да развиват производствените си мощности. Благодарение на това, фирмите потребителки на компютърна техника и софтуер получиха възможност по-често да ги обновяват и по този начин да следват бързото развитие на технологиите в тази област, а фирмите производители и доставчици на тези продукти – да се радват на повишеното им търсене, посочиха от БАИТ.

Сегашното предложение на Министерството на финансите е в разрез с необходимостта от антикризисни мерки за българската икономика, твърдят представителите на ИТ бизнеса. То ще доведе до спад не само в бранша на информационните технологии, а и до забавяне на така необходимите технологични промени в другите отрасли, които биха повишили жизнеспособността на компаниите и биха спомогнали за по-бързото излизане от икономическата криза.

БАИТ отново е готова на разговори и дискусии по темата с управляващите и се надява те също да се вслушат в доводите й, които са в интерес на цялото общество.

Коментар