Предлагат единен европейски електронен подпис

За единен европейски електронен подпис и стриктни регулации на плащанията от публичния сектор гласуваха членовете на Европейски парламент на предприятията (ЕПП).

Депутатите в ЕПП се събраха миналата седмица в евро-парламента, за да обсъждат и гласуват по стратегически за развитието на ЕС теми в 3 направления: условия – икономическата криза, политиката на ЕС относно МСП, цифровия дневен ред, колективните съдебни дела, потребителските права; ресурси – забавени плащания, образование, пазар на труда, околна среда и енергия; пазари – закони, международни отношения, търговски споразумения, достъп до пазари.

Предприемачите настояха за по-достъпни пазари в и извън ЕС и по-силна икономическа дипломация в подкрепа на интернационализацията на ЕС бизнеса. Консенсусно беше мнението, че е необходимо намаляване на бюрокрацията в европейските структури и свиване на разходите, съобщиха от фирма Мусала Софт, която чрез своя президент Елена Маринова представяше софтуерната ни индустрия в Брюксел.

По отношение на вътрешния пазар 90% от гласовете подкрепиха създаването на единна платформа за ЕС-електронен подпис, както и юридическо лице – европейско предприятие (European Private Company).

71% гласуваха за по-стриктни регулации по отношение на забавените плащания от публични институции. Антонио Таяни, заместник-председател на ЕК отговарящ за индустрия и предприемачество, увери, че в ЕП на 20-ти октомври ще бъде гласувана Директива за закъснелите плащания, която предвижда 30- или 60-дневен срок за плащане и наказателна лихва за забавяне.

„Както във формалните сесии, така и в неформалните разговори, ние от бизнеса, както и ръководителите на европейските институции, се обединихме около желанието и решимостта си да изградим унифицирана по отношение на регулациите Европа. Наясно сме, че е необходим стратегически и тактически фокус върху образованието и инвестиции в иновации на всички нива, за да бъде конкурентен ЕС. Засегнати бяха разбира се остри текущи проблеми – например забавянията на плащанията от страна на публичният сектор, като според бизнесмени най-драстични са те в Италия, където реалният срок за плащане е средно 400 дни”, каза Маринова.

Европейски парламент на предприятията се състои от 751 предприемача от 45 европейски държави (депутати от 27-те страни-членки и  наблюдатели от 18 държави извън ЕС). Квотата на България е 18 човека. Целта на ЕПП е да скъси дистанцията между бизнеса и  европейските институции.

ЕПП пресъздава сесия на Европейския парламент, като дава право на глас на представителите на европейските предприятия да изразяват своето мнение по актуални икономически теми. Инициативата е организирана от  Европалати (Eurochambers) – Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати, член на която е Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

Коментар