Бизнес партньорите на AVAYA превземат света

След месеци на планиране и подготовка, този октомври в Лондон бе основано и официално открито Aura Alliance със среща на членовете му в Института на директорите, чието организатор и домакин беше партньорът G3 Telecommunications Plc.     

Новото сдружение на международните бизнес партньори на AVAYA – Aura Alliance, се създава, за да осигури на глобалните клиенти необходимото ниво на сервизно обслужване и единно място за контакт на мултинационалните подразделения, улеснени от новаторските функции на Converged Management Platform.

Конференцията събра 25 акредитирани членове на Avaya Connect Programme, представляващи 50 държави, сред които КОНТРАКС бе единствен представител за региона. Присъстващите се споразумяха за плановете и дейностите, които да бъдат предприети, за да се постигнат основните цели на сдружението. Сред тях са последователност в сервизните услуги, ценообразуване и поддръжка за глобалните бизнес партньори, които планират разгръщане на системите на AVAYA в световен мащаб.

Какво е Aura Alliance?

Aura Alliance е група от високо акредитирани бизнес партньори на AVAYA, които работят заедно като една организация, за да осигурят глобално покритие за клиентските комуникационни изисквания. Сдружението представлява екосистема от партньори на AVAYA и е образувано от Avaya Enterprise level Business партньори, базирани в различни държави, всеки от които покрива региона си, всеки 100% фокусиран върху доставката на IP телефония, базирана на Avaya Aura Communication Manager и най-важното – всеки от тях подготвен да осигури най-високо ниво на обслужване на клиентите.

Коментар