Европа е без глас в ИТ сигурността

Европа спешно се нуждае от координатор, който да я представлява в международните преговори в областта на информационната сигурност. Това заяви Ивайло Калфин, евродепутат от Групата на социалистите и демократите, по време на дебат в Европейския парламент с участието на старши директора по сигурността на ICANN Джон Кейн, ръководителя на европейския надзорен орган за защита на данните Питър Хъстингс и главния маркетинг мениджър за EMEA на Symantec – Гуидо Санчидриан.

"Кой е гласът на Европа в областта на информационната сигурност? Няма такъв”, заяви Калфин, който бе и модератор на дискусията.

По данни на Федералната търговска комисия на САЩ, до наши дни близо 40 милиона души по света са били жертва на кражба на идентичност, което включва  както източване на кредитни и дебитни карти, така и различни форми на злоупотреба с личните им данни. Проблемът е особено сериозен при най-младите и най-възрастни ползватели на мрежата.

В Европейския парламент предстои разглеждането на няколко документа, които ще оформят бъдещата законова рамка на ЕС в тази област. Сред тях са най-новото предложение на Европейската комисия за директива срещу атаките срещу информационни системи, проектът за стратегия за вътрешна сигурност на ЕС, както и одобряването на бъдещия мандат на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ЕНИСА).

"Мнозинството от ползвателите на интернет не разбират какво означава защита на данните. За повечето от тях тя се изчерпва с поставянето на по-сложна компютърна парола. Всъщност става въпрос са информационни системи и протоколи, за чието съществуване редовият потребител дори не си дава сметка", заяви старши директорът за сигурност на ICANN Джон Кейн.

Според него, един от проблемите със създаването на законодателство в областта на информационната сигурност е, че интернет е глобална мрежа, която не познава граници. Ако иска законодателството да е ефективно, Европа трябва да работи с останалите, добави Кейн.

В изказването си Питър Хъстингс подчерта, че "професионалният и личният ни живот стават все по-зависими от информационните технологии и това налага да се замислим сериозно за защита на данните, които оставяме в интернет". Той призова парламентът да засили правомощията на контролните органи в страните членки и да подобри координацията помежду им.

Коментар