ИКТ са част от дебата за климатичните промени

Шведската телекомуникационна компания Ericsson призовава световните лидери да включат иновационните ИКТ решения в дебата за климатичните промени. В момента в Канкун, Мексико, се провежда 16-та среща на ООН за климатичните промени. Ако досега основният фокус на преговорите беше върху решаване на вече съществуващите проблеми, свързани с въглеродните мисии, то тази година Ericsson промотира ползата от иновативни ИКТ решения, с помощта на които ще се намали и дори избегне бъдещо замърсяване с въглеродни емисии. 

Многостранните преговори за климатичните промени засягат и трансформацията на икономическите модели и структури, с които живеем от десетилетия, каза по-рано тази седмица пред Ню Йорс Таймс Кристина Фигерес, началник на Секретариата към Рамковото споразумение за климатичните промени при ООН (органът, който организира преговорите).

ИКТ секторът може да допринесе за тази трансформация. Подкрепата на ИКТ иновациите не само ще донесе ползи за опазване на околната среда, но също така ще подобри продуктивността и намали разходите. Например, ако мобилните широколентови услуги предизвикат ръст в производителността подобен на генерирания от мобилните гласови услуги, това ще доведе до увеличаване на световния БВП от 3% до 4%, както и до въвеждане на пълен набор от услуги и решения, необходими за контрола на климатичните промени, смятат в Ericsson.

"Нуждаем се от мащабни и значими промени и преход от физическа към информационно базирана инфраструктура,” коментира Ханс Вестберг, изпълнителен директор на Ericsson.

Компанията се ангажира с редица ключови активности, чрез които иска да покаже на световните лидери, правителствата, неправителствените организации и различните отрасли важната роля, която ИКТ могат да играят. Фокусът е върху това как ИКТ иновациите могат да подобрят енергийната ефективност във всички социални сфери, в бизнес дейностите като цяло и в частност при транспорта, комуналните услуги, образованието и здравеопазването.

Участието на Еricsson в проекти като „Stockholm Royal Seaport” (проект за свързан устойчив град, в който се цели пълното елиминиране на изкопаемите горива до 2030 г. и намаляването на въглеродните емисии до по-малко от 1,5 тона до 2020 г.) е добър пример за това как да се работи с градовете  и да се въведат някои ИКТ решения.

Коментар