ЕК улеснява трансграничните сделки

Европейската комисия предложи премахване на съдебното производство по екзекватура, стъпка, която ще спести до 48 млн. EUR на година и ще улесни трансграничните търговски отношения, особено за малките и средните предприятия (МСП).

Намаляването на разходите е част от предложението на Комисията за сериозна реформа на т.нар. Регламент „Брюксел І“ от 2001 г. – набор от правила на ЕС, които определят кой е компетентният съд при трансгранични дела и как съдебно решение, постановено в една държава-членка на ЕС, може да бъде признато и изпълнено в друга държава на ЕС.

Целта на изменението е да се укрепи единният пазар и да се премахнат формалностите. То ще подобри също така защитата на европейските потребители при отношения с фирми в трети страни, ще повиши правната сигурност при споразумения за избор на приложимо право сред фирмите и ще подобри конкурентоспособността на арбитражните институции в Европа, съобщи Комисията.

„При условията на един истински единен пазар съдебните решения по граждански и търговски дела, постановени в една държава-членка, трябва да бъдат приемани изцяло във всички други държави-членки на нашия Европейски съюз. Ето защо днес предприемаме стъпки за премахване на остарялото и прекалено бюрократично производство по екзекватура, като по този начин се премахва една важна пречка за трансграничните сделки в Европа“, каза Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия и комисар на ЕС по правосъдието.

Въпреки че единният пазар на ЕС дава достъп на фирмите до пазар с 500 милиона потребители, само една четвърт от 20-те милиона МСП в Европа участват в трансграничната търговия. Неотдавнашно проучване констатира, че почти 40 процента от фирмите биха били по-склонни да търгуват извън своя вътрешен пазар, ако процедурите за уреждане на съдебни спорове в чужбина се опростят.

Ето защо премахването на бюрократичните пречки, които налагат извършването на допълнителни разходи и създават правна несигурност за фирмите, са ключова част от политиката на Комисията за улесняване на съществуването на фирмите и гражданите.

Съгласно сега действащите правила решение на съд в една държава-членка не поражда автоматично действие в друга. То трябва първо да бъде потвърдено и обявено за изпълняемо чрез специална междинна съдебна процедура в държавата-членка по изпълнение – т.нар. производство по екзекватура. При сложни случаи разходите по това производство може стигнат до 12 700 EUR за адвокатски хонорари, превод и съдебни разходи.

Също така, за признаването и изпълнението на съдебното решение в някои държави може да са необходими няколко месеца. Тази процедура е чиста формалност в почти 95% от случаите. Поради това Комисията предлага тя да бъде премахната. В бъдеще съдебни решения по граждански и търговски дела, постановени от съд в една държава-членка, ще бъдат автоматично изпълняеми в целия ЕС.

Други предложения на Комисията са свързани с подобряване на защитата на потребителите по отношение на правни спорове, с участието на държави извън ЕС, предоставяне на правна сигурност при избор на споразумения за избор на съд между фирми и подобряване на конкурентоспособността на арбитражните институции в Европа.

Коментар