ЕК ще решава проблема с двойното облагане

Европейската комисия публикува съобщение, в което се посочват най-сериозните проблеми, които срещат гражданите на ЕС в областта на данъчното облагане при трансгранични казуси и обяви плановете си за решаването им.

Когато физически лица пътуват, работят или инвестират в чужбина, е възможно да се натъкнат на двойно данъчно облагане и на други трудности, например при искане за възстановяване на данъци и на информация относно чуждестранните данъчни разпоредби.

Гражданите, които купуват недвижима собственост в чужбина, често пропускат възможностите за освобождаване от данъци или им се налага да плащат по-високи данъци от гражданите на съответната страна, а тези, които се предвижват или купуват коли през граница, са изправени пред двойни регистрационни такси.

Лицата с доходи от инвестиции в чужбина намират за трудно да получат правото на облекчения за данъци, удържани при източника от чужди държави. Много хора с чуждестранни пенсионни фондове изпитват затруднения с приспаданията и трансграничните трансфери и в същото време наследствата от други държави-членки са често обект на по-високи такси при онаследяване или двойно данъчно облагане.

Електронната търговия също е сериозно спъвана от данъчни пречки като сложни разпоредби за ДДС и задължения за отчитане, които водят до това едва 7% от търгуваните в ЕС стоки да се закупуват онлайн от друга държава-членка.

Половината от ежегодните процедури за данъчни правонарушения, които инициира Комисията в областта на данъчното облагане, са свързани с жалби на граждани.  С тези процедури обаче не могат да бъдат решени всички проблеми.

Днешното съобщение на Комисията е стъпка към премахване на данъчните пречки и насърчаване на справедливото данъчно облагане в рамките на ЕС, така че гражданите да се ползват от всички предимства на единния пазар. Държавите-членки следва да изработят и приложат свои данъчни мерки и практики по начин, който да не възпира трансграничните дейности на гражданите, както и да се координират по-тясно помежду си, за да се предотвратят несъвместимите данъчни разпоредби.

През 2012 година се предвижда да бъде въведено законодателство, което да реши проблема с двойното данъчно облагане. Към средата на следващата година пък се очакват предложения срещу проблемите с трансграничните данъци при онаследяване.

ЕК ще вземе също мерки за решаване на възможното двойно данъчно облагане при повторното регистриране на автомобил от една държава-членка в друга.

Системата за „обслужване на едно гише“ при електронната търговия пък ще опрости задълженията за отчитане за предприемачите, когато предлагат онлайн стоки и услуги на чуждестранни потребители. Пречките пред електронната търговия ще бъдат разгледани и в рамките на прегледа на системата за ДДС на ЕС, по която в момента тече допитване.

Планират се също предложения за решаване на проблемите, свързани с облагането на трансгранични изплащания на дивиденти.

Коментар