Google ще променя навигацията в Chrome

Google подготвя значителни промени в потребителския интерфейс на браузъра Chrome. В момента се тестват четири варианта за организация на навигацията в браузъра, пише ConceivablyTech.com.

Първият от тях почти не се отличава от класическия интерфейс на Chrome; вторият предполага увеличаване на пространството за показване на уеб страниците за сметка на адресния ред; при третия табовете са пренесени в отделен панел отстрани на основния прозорец; четвъртият вариант е ориентиран към сензорни дисплеи.

Твърди се, че Google отделя най-голямо внимание на първите два варианта на интерфейса. В частност, компактният модел предполага отказ от статичния адресен ред – полето за въвеждане на адрес ще се показва само при зареждане на страница или натискане на таб. Елементите за управление и менюто се разполагат на едно ниво с табовете, като така основният прозорец на браузъра ще се състои фактически от само един ред.

Освен това се предвижда възможност за едновременно използване на няколко Google акаунта в различни прозорци на Chrome. В допълнение, Google тества система за вътрешно търсене, която при въвеждане на уеб адреса предлага варианти от историята на браузъра, отчитайки например честотата на посещенията на дадени сайтове и други показатели.

Коментар