СУ спечели олимпиада по програмиране

Отборът от Софийски университет „Св. Климент Охридски" спечели първо място в XXIII Републиканска студентска олимпиада по програмиране.

Състезанието се проведе в края на миналата седмица в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Участваха 14 университета с 26 отбора, всеки съставен от трима състезатели, съобщи сайтът на СУ.


Отборът от СУ "Св. Климент Охридски", спечелил първо място в XXIII Републиканска студентска олимпиада по програмиране (отляво на дясно): Иван Тодоров, Иван Георгиев, Стефан Аврамов (снимка: Мусала Софт).

За първи път надпреварата се провежда като официален първи етап на Международната студентска олимпиада по програмиране – ACM International Collegiate Programming Contest. Екипът на СУ се състои от Иван Георгиев, Иван Тодоров и Стефан Аврамов, с ръководител доц. д-р Красимир Манев

Олимпиадата по програмиране води началото си от 80-те години на миналия век. До 1989 г. са били проведени 9 олимпиади. След промените, РСОП престава да съществува.

През 1998 г. група ентусиасти от Американския университет в България полагат началото на междууниверситетски турнир по програмиране. Макар и провеждан по различен начин (по правилата на световната олимпиада за студенти ICPC на ACM) този турнир се превръща в национално състезание по програмиране за студенти.

Междууниверситетският турнир е проведен седем пъти в периода 1998-2004 г. По време на седмото издание на Турнира през 2004 г., състояло се във ФМИ на ПУ "Паисий Хилендарски", колегията единодушно решава да промени името на състезанието в Републиканска студентска олимпиада по програмиране.

Коментар