Excel придобива суперкомпютърна мощ

Microsoft ще представи днес нова технология за обработка на огромни масиви от данни. На конференция TechFair 2011 във Вашингтон компанията ще покаже как директно от Excel могат да се обработват данни в облака Windows Azure.

Технологията Excel DataScope е създадена от разработчици в сферата на облачните изчисления, извършвани в рамките на проекта eXtreme Computing Group.

От гледна точка на крайния потребител, Excel DataScope представлява допълнителна лента в интерфейса на Excel, която открива достъп до функции за обработка на данни, непосилни за отделния персонален компютър.

Excel DataScope позволява на изследователите да зареждат набори от данни в облака и да извършват аналитични процедури като търсене по закономерности, определяне на скрити асоциации, откриване на сходства и предсказване на временни последователности.

Всички технологични процедури, свързани със създаване на виртуални машини и резервиране на изчислителни мощности, са напълно скрити от потребителя, който взаимодейства само с интерфейса на Excel.

По такъв начин потребителите – изследователи и анализатори – могат да пускат ресурсоемки аналитични процедури, които се нуждаят от използване на десетки и дори стотици процесори, т.е. изискват суперкомпютърна изчислителна мощ.

Microsoft вижда големи перспективи за новата технология. В частност, тя може да намери приложение в правителствения проект за отворени данни data.gov.

Принципно, облакът е по-бавен от специализираните суперкомпютри, използвани в изследователските организации. Но този недостатък се компенсира от по-високата оперативност при предоставяне на ресурси в облака.

Коментар