Струйна технология ще подобри слънчевите батерии

Струйният печат може кардинално да промени слънчевите батерии. Технологията, която преобрази пазара на домашния и офис печат, може скоро да предизвика същите трансформации в слънчевата енергетика.

Учени от Университeта на щата Орегон твърдят, че е възможно да бъдат създадени високоефективни, опростени и евтини за производство тънкослойни слънчеви батерии, като се използва технологията за струен печат.

Ключово предимство на струйната технология е способността й да намали загубата на материал с 90%, което ще доведе до значително поевтиняване на производството на слънчеви батерии.

За изготвяне на новия тип батерия ще се разчита на материал, наречен халкопирит, който включва мед, индий, галий и селен. Веществото има и друго наименование, определено от неговия състав – CIGS (copper, indium, gallium, selenium).

CIGS се отличава с изключително висока фотогалванична ефективност. Един слой халкопирит с дебелина 1-2 микрометра е ефективен колкото слой силиций с дебелина 50 микрометра.

Към момента ефективността на CIGS слоя е около 5%. Учените обаче се надяват да я повишат до 12%, което ще направи разработката привлекателна за комерсиални приложения. Допълнителните изследвания могат да доведат до създаване на нов тип технология за оползотворяване на слънчева енергия.

Учените от университета в Орегон вече разпространиха илюстрация, получена с помощта на електронен сканиращ микроскоп, на която се вижда сечение на елемент от слънчева батерия, изготвен по новата технология, с дебелина на слоя няколко микрона.

Коментар