БСК предлага по-строги санкции за работещите без договор

Санкцията за всеки, който работи без договор, трябва да е по-голяма от пропуснатите осигурителни и здравни вноски. Осигурителните права на такъв работник не бива да бъдат възстановявани автоматично, както предлагат синдикатите, каза пред БНР изпълнителният председател на БСК Божидар Данев. 

Според него, глобата трябва да бъде най-малко размерът на пропуснатите ползи за съответните фондове и върху тях да бъде добавена и някаква малка санкция, каквито са санкциите на самия работодател, когато закъснее с плащанията. 
 
Във времето на сезонната заетост много от работниците са заинтересовани да нямат трудови договори и самите те притискат работодателите си да заобикалят правилата, коментира още Данев. Като причина за тази тенденция той определи факта, че значителна част от сезонните работници са регистрирани в бюрата по труда и получават обезщетения за безработица.
 
Не са малко и случаите, в които завърнали се в страната емигранти искат да работят „на черно”, защото получават помощи за безработица от европейската страна, където се водят постоянно живеещи. Освен това, емигрантите, които са се завърнали у нас, биха загубили и високите помощи за деца, които получават в Европа.
 
При „изсветляването” с трудов договор се губи правото за ползване на обезщетенията, а работодателят губи така нужните му сезонни работници, допълни Божидар Данев.
 
Когато работниците не подписват трудови договори и не настояват за подписването на такъв, те нарушават четири закона – Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Законът за здравното осигуряване и Законът за данъците върху доходите на физическите лица. Не виждаме защо при нарушаване на четири закона да бъдем снизходителни към това, заяви Данев.
 
Работниците да бъдат глобявани, така както се наказват некоректните работодатели, при липсата на трудов договор, предлага БСК.
 

Коментар