Всеки спътник от Галилео ще носи име на дете

Спътниците от мрежата на „Галилео“ ще носят имената на деца от Европа. Отличилото се с най-добра рисунка на тема Космос или аеронавтика дете от всяка държава-членка ще даде името си на един спътник от програмата, съобщи Европейската комисия.

Първите два спътника, които ще бъдат изведени в орбита на 20 октомври, ще носят имената на спечелилите деца от Белгия (Тейс) и България (Наталия), където конкурсът вече бе проведен по-рано тази година.

Сега Европейската комисия дава начало на конкурса в останалите 25 държави-членки, за да се дадат имена на спътниците, които ще бъдат изведени в орбита до 2019 г. В него могат да вземат участие деца на възраст от 9 до 11 години.

Желанието ни е да пробудим творческото начало у децата, така че още от най-ранна възраст те да подхождат с ентусиазъм към Космоса и към възможностите, които той предлага. Ние ще възнаградим тази креативност с уникална възможност – като предоставим на 27 деца шанса да дадат името си на един спътник“, коментира заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни.

Децата, живеещи в ЕС и родени през 2000, 2001 и 2002 година, когато бе положено началото на програмата „Галилео“, се приканват да направят рисунка, свързана с Космоса и аеронавтиката, и след като я сканират или заснемат с цифрово устройство, да я качат на уебсайта на конкурса в периода от 1 септември до 15 ноември.

Във всяка страна национално жури ще избере най-добрата рисунка, а името на спечелилото дете ще бъде дадено на един от спътниците от мрежата на „Галилео“.

Извеждането на спътниците ще става на редовни интервали от 2012 г. до изграждане на цялата спътникова мрежа (която би трябвало да наброява 30 спътника). Редът, в който имената на децата ще бъдат давани на спътниците, се определя по азбучен ред, според изписването на имената на държавите-членки на техните национални езици.

Коментар