ЕК с нови инициативи за жените в управлението

Въпреки че около 60% от завършилите висше образование са жени, все още само 12% от членовете на управителните съвети на най-големите котирани на борсата дружества в Европа и едва 3% от председателите на управителните съвети са жени, съобщи Европейската комисия.

Тази седмица комисарят на ЕС по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг се срещна с ръководители на европейски висши училища по бизнес, за да обсъдят как да се подобри съотношението между половете в управлението на фирмите чрез насърчаване на повече млади жени да изберат кариера в бизнеса.

Висшите училища по бизнес ще играят решаваща роля за подготовката на младите жени за кариера в бизнеса и за подпомагането им да достигнат до най-високите постове. Те помагат на жените да се подготвят за професионалната си кариера посредством семинари, програми за обучение и възможности за установяване на професионални контакти.

Инициативите на висшите училища по бизнес следват призива, отправен от Вивиан Рединг към компаниите да се ангажират да увеличат доброволно броя на жените в управителните съвети на 30% до 2015 г. и на 40% до 2020 г.

Със застаряване на населението в Европа жените имат особено важна роля за постигане на целта от стратегията „Европа 2020“ за 75% трудова заетост. За подобряване на сегашното положение са необходими съвместни усилия от правителствата, социалните партньори и предприятията, посочват от Европейската комисия.

Едва 12% от членовете на управителните съвети в най-големите европейски компании са жени, а в 97% от случаите председателите са мъже. Напредъкът през последните години се осъществява много бавно: делът на жените в управителните съвети на компаниите в ЕС се е увеличил с малко над половин процентен пункт годишно през последните седем години. С тази скорост, ако не бъдат взети мерки, ще са необходими още 50 години за постигане на приемливо съотношение между половете (поне 40% от всеки пол) в управителните съвети.

Междувременно котираните на борсата компании в ЕС продължават да не се възползват от таланта на жените. По-рано тази година Вивиан Рединг се срещна с изпълнителни директори и председатели на управителни съвети на котирани на борсата компании, за да обсъдят недостатъчното представителство на жените в управителните съвети. Тя призова всички котирани на борсата компании в Европа да подпишат ангажимента за участие на жените в управителните съвети и доброволно да се ангажират да увеличат това участие на 30% до 2015 г. и на 40% до 2020 г.

През март 2012 г. Европейската комисия отново ще направи оценка на положението, за да прецени дали е постигнат значителен напредък и дали са въведени надеждни инициативи за саморегулация с цел засилване на участието на жените в процеса на вземане на решения. В зависимост от резултатите, Комисията ще вземе решение за следващите стъпки, които трябва да бъдат предприети.

Коментар