Panasonic търси растеж на пазара за климатици

Европейското подразделение на Panasonic за климатици за дома (PHAAE) обяви стратегия за растеж на пазара за отоплителни и охладителни системи през следващата финансова година. PHAAE планира разширяване на продуктовата гама и дистрибуторската мрежа, както и допълнителни инвестиции в изследователска и развойна дейност (R&D) в центъра в Ланген, Германия.


Енрике Виламитхана, управляващ директор на PHAAE, обяви, че инвестициите в R&D са ключови в стратегията на компанията
 

Програмата за изследвания и развитие през следващата година ще бъде насочена към създаване на системи от ново поколение с по-висока ефективност и понижени енергопотребление и емисии на въглероден двуокис.

Наскоро PHAAE лансира серията Mini ECOi отоплителни и охладителни решения за жилищния сектор и търговията на дребно. В следващите няколко месеца компанията планира да пусне изцяло нова линия газови термопомпи, които ще бъдат по-ефективни и лесни за монтаж.

Последното предложение в серията иновативни термопомпи Aquarea представлява компактна моно-блокова 6 kW термопомпа въздух-вода, разработена специално за домовете с ниско потребление. Термопомпата също така пести пространство, тъй като моноблоковият дизайн съчетава уредите за вътрешна и външна инсталация в един лесен за инсталиране пакет.

Същевременно, РНААЕ активно разширява броя на партньорите-дистрибутори, за да присъства на всички основни европейски пазари за климатизационни и отоплителни решения.

Като част от стратегията за растеж, Panasonic инвестира в допълнителни центрове за обучение, вкл. в Будапеща, Стокхолм и Великобритания. Тази година ще се открият още два центъра за обучение във Франция, Валанс и Париж. Техниците ще получат набор от курсове за обучение и материали за поддръжка в областта на проектирането, монтажа и въвеждането в експлоатация на системите на Panasonic.

Коментар