Бизнес модел навлиза в дигиталната класна стая

С навлизане в 21-ви век дигиталните услуги стават все по-търсени, вкл. и от образователния сектор. Класните стаи, например, оборудвани с най-новите цифрови медии, имат потенциала да доставят по-запомнящи се знания и по-стимулиращи образователни изживявания.

С нарастване на дигиталното съдържание обаче съществува вероятност учителите и учениците да не могат да го използват, когато им потрябва. И именно това е същинското предизвикателство за ИТ специалистите в образователния сектор – как да осигурят необходимото съдържание в подходяща форма. Наличието на дигитални видео материали, които могат да бъдат търсени и да се използват многократно, е следващата стъпка, която ще направи видеото съществена част от класните стаи.

В момента повечето учители използват презентации на PowerPoint или подобни формати на прожекционни екрани в класните си стаи. Те често се нуждаят от кратки видео клипове, вмъкнати като допълнителен инструмент за обучение по време на презентацията.

В допълнение, тъй като все повече и повече публикации и проекти се създават дигитално, под формата на мултимедия, училищната цифрова библиотека се нуждае от сигурна система, която да позволява на учителите и учениците да имат достъп до нея през мрежата. Системата трябва да може да достави идентификация на потребителя и криптиране, така че информацията да не може да бъде видяна или свалена от хора извън училищната общност.

Една технология, която адресира проблемите в тази област, е Digital Asset Management, или накратко DAM. Тя е предназначена да управлява потока от дигитални данни, включващ електронни тестови документи, изображения, видео материали, лекции, презентации и абстракции.

DAM се оказа обаче непреодолимо предизвикателство за много образователни институции. С настоящите тенденции на преобразуване на вече съществуващо съдържание в цифров формат, задачите на ИТ отделите понякога стават непосилни. Целият обем на информацията, който трябва да се кодира и индексира, е смайващ. Като се добави и нуждата от редовно обновяване на съдържанието, ИТ персоналът може много лесно да се отклони от основната си функция, а именно да управлява мрежата на училището.

Но изглежда има решение на този проблем, което е благоприятно за всички страни – както за учителите и учениците, така и за ИТ персонала. То се казва SaaS или “Софтуерът като услуга” (Software as a Service). Това е модел на доставка на софтуер, при който софтуерната компания извършва ежедневни операции и необходимата поддръжка за своя клиент, през Интернет, без да се налага той да купува скъпи програмни пакети и да поддържа голям ИТ персонал.

SaaS моделът позволява на образователните институции бързо да внедряват и да персонализират софтуерните решения за всяко училище, в съгласие с вижданията на учителите. В допълнение, “софтуерът като услуга” не изисква скъпоструващ ИТ отдел.

В сферата на образованието вече започнаха да се правят опити с модела SaaS, който много успешно досега се прилага в бизнес организациите. Скорошен пример за това е сътрудничеството между Discovеry Education и Onstream Media. Доставчикът на дигитални услуги Onstream Media кодира различни видео програми на дълги и къси клипове (от 30- до 60-минутни програми) в Quicktime и Windows Media формати. След което тези видео материали се разпределят по видео глави, сегменти и пр., според нуждите на клиента – в случая Discovery Education.

Onstream Media доставя освен това индексиране и търсачка за данните, която включва всеки файл, за да могат потребителите лесно и точно да откриват нужната им информация. Discovery Education използва тази система за абониране за он-лайн съдържание, както и за създаване на сайтове–помощници.

Коментар