ЕС ще маха „стъкления таван” за жените

Европейската комисия обмисля начини за премахване на „стъкления таван“ за жените в управителните органи на дружествата. Една година след призива на комисаря на ЕС по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг за резултатни мерки за саморегулиране е постигнат слаб напредък, сочи нов доклад, публикуван днес.

Само един от всеки седем членове на управителни органи на най-големите европейски дружества е жена (13,7%). Това представлява леко подобрение в сравнение с 2010 г., когато този процент беше 11,8%. При тези темпове обаче, за постигането на значителен баланс при участието на мъжете и жените (поне 40% от двата пола) ще са необходими още над 40 години.

Съществуват доказателства, че балансираното участие на мъжете и жените на ръководни позиции допринася за по-добри бизнес резултати, по-голяма конкурентоспособност и икономически ползи. Така например в доклад на McKinsey се посочва, че оперативната печалба на дружества, в които балансирано са представени и двата пола, е с 56% по-висока в сравнение с дружества, в които има само мъже.

Ernst & Young анализира 290-те най-големи котирани на борсата дружества и установи, че приходите на онези от тях, в чиито управителни органи има поне една жена, са значително по-високи от приходите на дружествата, в чиито управителни органи няма жени.

С обществената консултация, стартирана днес, Комисията цели да набележи подходящи мерки за справяне с продължаващата липса на жени в управлението на големите котирани на борсата дружества в Европа. Набират се мнения за възможни действия на равнище ЕС, в това число посредством законодателни мерки, за разрешаване на проблема с неравномерното участие на мъжете и жените в управителните органи на дружествата.

Обществената консултация ще продължи до 28 май 2012 г. След като получи мненията, Комисията ще вземе решение за по-нататъшни действия по-късно през годината.

Преди една година дружествата обещаха да увеличат участието на жените в своите управителни органи на 30% до 2015 г. и на 40% до 2020 г. През последните 12 месеца обаче само 24 дружества в Европа са подписали ангажимента.

Според резултатите от ново проучване на Евробарометър, публикувано днес, 88% от европейските граждани вярват, че при еднакви способности жените следва да бъдат равно представени на водещите ръководни длъжности в бизнеса. В същото време 76% от европейските граждани са на мнение, че жените разполагат с необходимите умения.

Накрая, 75% от анкетираните подкрепят идеята за законодателство относно балансираното участие на мъжете и жените в управителните органи на дружествата, като относителното мнозинство от анкетираните (49%) смята, че паричните глоби биха били най-подходящият механизъм за прилагането на такова законодателство.

Жените съставляват 60% от новозавършилите висше образование, но малко от тях достигат до най-високите ръководни позиции в дружествата. Между отделните държави съществуват големи разлики, така например съответно 27% и 26% от членовете на управителните органи на най-големите дружества във Финландия и Латвия са жени, а в Малта и Кипър този процент е съответно 3% и 4%.

Коментар