Apple обяви война на кешовите пари с iWallet

Apple е получила одобрение за патент за система, която ще позволи да се свържат акаунтите на потребителите в iTunes към мобилните им покупки, съобщава Forbes. Иначе казано, Apple обявява война на кешовите пари чрез iWallet. Но какво означава потенциалният край на хартиените и звонковите пари за планетата? Много по-добре или по-зле ще бъде Земята, ако парите се заменят от iPad и iPhone?

Американците имат статистика за всичко. И според нея, една доларова банкнота има 3 грама въглероден отпечатък, т.е. емисии на парникови газове. Една доларова долар монета пък има 15 грама въглероден отпечатък, но може да се рециклира, пише GreenTech.bg.

Ако физическите пари изчезнат, това елиминира техния въглероден отпечатък. Ако Apple (и Google, която има подобен проект) успеят да се справят с въпросите за сигурността, може да се окаже, че да не носиш носи пари в брой е много по-сигурно. Разбира се, човек все пак ще може да бъде обран – ако му откраднат съответния iPhone.

Освен всичко пазаруването чрез смартфон може да направи човека по-загрижен за природата и добре информиран потребител.

Не всичко е прекрасно. На първо място електронните пари ще помогнат за това, което Apple прави най-добре: да насърчава консуматорството. Това от своя страна поставя някои екзистенциални въпроси за зеленото движение, икономиката и обществото.

Дори да приемем, че с електронни пари бихме пазарували толкова, колкото и с кешови, един iWallet си идва със собствен въглероден отпечатък. Смартфоните и таблетите са огромно бреме за планетата – като се започне от материалите за тяхното производство, мине се през тоновете електронни отпадъци, които затрупват планетата ни и се стигне до етични въпроси като тези, зашумели покрай заводите на Apple в Китай.

Коментар