Cisco улеснява прехода към облака с обновена UCS

Нововъведения в платформата Unified Computing System (UCS) на Cisco улесняват процеса на внедряване на облачни технологии и бизнес приложения. Компаниите могат да реагират по-бързо на променящите се нужди на бизнеса, да определят мащаба на своите центрове за данни и да ускорят прехода към виртуализация и облачни технологии.

Платформата UCS за „fabric computing” от трето поколение е базирана на новия процесор Intel Xeon E5-2600, предлага до осем пъти по-голям капацитет на паметта и четири пъти по-голяма I/O пропускателна способност, в сравнение с предишните сървъри UCS.

Решението UCS Manager на Cisco позволява на ИТ администраторите да управляват блейд и рак сървъри заедно и разширява домейн управлението до покритие на хиляди сървъри в центрове за данни по целия свят.

Клиентите на UCS отчитат значителни оперативни и икономически подобрения – до 30% по-ниски разходи за инфраструктура, 90% намаляване на времето за внедряване, 40% подобряване на производителността на приложенията, както и 60% намаление на разходите за захранване/охлаждане, твърди Cisco.

ИТ гигантът инвестира над 5,8 милиарда щатски долара годишни разходи за проучване и развитие на UCS платформата, чрез която потребителите изграждат частни, публични или хибридни облаци.

Близо 11 000 клиента по целия свят са внедрили Cisco UCS, за да обединят своите центрове за данни. Унифицирането на дейта центровете позволява на клиентите да внедряват бизнес приложения по-бързо, да подобрят приходните потоци, да въведат нови бизнес модели и да развиват своя бизнес, намалявайки разходите си за ИТ.

Cisco UCS се ползва като платформа за поддържане на бази данни, софтуер за виртуализация, Java приложения, HPC приложения и уеб услуги.

Коментар