“Интернет на нещата” – сигурно ли е бъдещето?

Европейската комисия иска да бъде гарантирано зачитането на правата на личността в интернет и във връзка с това започва обществена консултация, като кани за представяне на мнения до 12 юли 2012 г. Целта е установяване на необходимата рамка, която хем да оползотвори потенциала на т.нар. „Интернет на нещата”, хем да да гарантира адекватно равнище на контрол върху устройствата за събиране, обработване и съхранение на данни.

„Интернет на нещата“ (ИН) – това е бъдещето, в което ежедневно употребявани вещи като телефони, автомобили, домакински уреди, дрехи и дори храни ще са свързани безжично към мрежата чрез интелигентни чипове, така че да са в състояние да събират и обменят данни, поясняват от Комисията.

Средностатистическият човек притежава днес поне две вещи, свързани към интернет, и се очаква до 2015 г. този брой да нарасне на 7, а общият брой на безжично свързаните устройства в света – на 25 милиарда. До 2020 г. този общ брой може да се удвои на 50 милиарда.

Това означава, че в бъдеще е възможно множество неща от ежедневието да бъдат обвързани помежду си. Например, ако университетски преподавател отмени сутрешна лекция поради заболяване, би могло настройката на будилниците и кафемашините на студентите автоматично да се промени, така че те да спят час повече.

Ако пък лице в напреднала възраст забрави да глътне важно хапче, на близък член на семейството или дори на местен център за спешна помощ би могло да се изпрати съответно предупредително съобщение, така че някой да позвъни, за да провери дали всичко е наред.

Интернет на нещата, при който вещи от ежедневието ще са в състояние да обработват и съхраняват данни, ще бъде следващата голяма крачка напред. Това развитие ще служи на икономически и обществени цели, но същевременно трябва да се запази сигурността, неприкосновеността на личния живот и зачитането на етичните ценности, коментира Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия.

За да бъде оползотворен огромният потенциал на ИН, е необходима равнопоставеност на всички участници, така че те да могат да се конкурират при еднакви условия — без „разрешители“ и зависими потребители, посочват от Комисията. Наложително е да бъде определена етична и правна рамка, обезпечена технически и осигуряваща на хората контрол и сигурност.

Чрез консултацията ЕК се стреми да получи мнения във връзка с неприкосновеността на личния живот, безопасността и сигурността, както и за сигурността на критичната инфраструктура за ИН, етиката, оперативната съвместимост и стандартите. Резултатите от консултацията ще бъдат отразени в препоръката на Европейската комисия относно ИН, очаквана до лятото на 2013 г.

Интернет на нещата

Днешният интернет осигурява достъп до информация, съдържаща се главно в уебсайтове, чрез множество крайни устройства като персонални компютри, смартфони или телевизори. Благодарение на развитието, в бъдеще ще стане възможен достъпът до информация относно физическата среда чрез свързани предмети, способни да осезават своето обкръжение и да обменят данни чрез „интелигентни“ чипове за радиочестотна идентификация (RFID), със или без намеса на човека.

Съществуват безбройни примери за това развитие към свързване на устройства в мрежа. Ето някои от тях:

• даден автомобил може да съобщава за състоянието на своите различни подсистеми с оглед на дистанционна диагностика и поддръжка чрез вградени датчици, способни да комуникират;

• хора, които са в движение, могат да получават чрез своя смартфон предавана от сензори в жилището им информация относно състоянието на обекти в него – врати, капаци на прозорци или дори за съдържанието на хладилника;

• автомобилът може да определи подходящ маршрут за избягване на евентуално задръстване;

• устройства за лична употреба могат да предават на централна служба данни за текущото здравно състояние на пациенти, за които се полагат грижи от разстояние.

Коментар