Властта и бизнесът срещу компютърните престъпления

„Правителство и бизнес в противопоставяне на заплахата от компютърни престъпления” е новият проект, който Международната академия за обучение по киберразследвания (МАОКР) стартира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

В рамките на три години, от април 2012 до април 2015 година, академията ще проведе 48 обучения в областта на кибер сигурността и кибер престъпленията на специалисти от различни сектори. Ще бъдат обучени граждански и наказателни съдии, прокурори, дознатели, полицейски служители, експерти от НАП, нотариуси и ИТ мениджъри от държавната администрация.

Във фокуса на академията попадат също бизнеса и медиите, с които ще бъдат организирани периодични срещи и ще бъдат обсъждани последните тенденции при кибер престъпленията, начините за противодействието им и възможностите за взаимодействие при изграждане на политики за сигурност.

Проектът включва и издаване на два наръчника: „Методология за разследване и наказателно преследване на престъпления, извършени чрез употребата на ИКТ” и „АБВ на киберпрестъпленията”, с които експертите на МАОКР ще подпомогнат работата при борба с кибепрестъпления и ще повишат информираността на потребителя.

Предстои да бъде проведена кръгла маса, на която представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, бизнеса, академичните общности и медиите да обсъдят необходимостта от промени в правната рамка, касаеща кибер престъпленията.

Обучения в периода април 2012 – април 2015 г.

• Обучения за дознатели. Като експерти, които постоянно се сблъскват със случаи, в които се използват ИКТ и Интернет, дознателите имат нужда от повишаване на квалификацията си в областта на кибер сигурността и най-новите кибер заплахи. Ще бъдат проведени 18 обучения за специалисти от цялата страна.

• Обучения за служители на НАП. Ще бъдат проведени 15 обучения на три нива за служители на НАП от цялата страна, които ще подпомогнат работата им при случаи на измами, пране на пари и др. Обученията ще бъдат базирани на реални казуси.

• Обучения по компютърен анализ. Експертите, които извършват компютърен анализ на иззетото оборудване, имат водеща роля в случаите, при които са използвани ИКТ и Интернет за извършване на престъпления. Всяка година академията ще организара едноседмични курсове, в които ще участват лектори от ФБР и Сикрес Сървиз.

• Специализирани обучения. Ще бъдат организирани три специализирани обучения за съдиите, прокурорите и представителите на правоохранителните органи, завършили курса на МАОКР в периода 2010 г. – 2011 г. Виртуализацията и възможностите на облака, използването на мобилни устройства за извършване на компютърни престъпления, новите форми на Интернет заплахи, международното сътрудничество са част от темите, които ще бъдат засегнати. В обученията активна роля ще имат представители на бизнеса.

• Обучения за нотариуси. МАОКР ще разработи и проведе три обучения за нотариуси. Като специалисти, които боравят изключително с чувствителна информация и използват публичните мрежи за споделяне/достъп до нея, нотариусите имат нужда да получат основни познания в областта на кибер престъпленията и начините за предпазване от кибер атаки.

• Обучения за граждански съдии. Все повече граждански съдии се сблъскват с използването на ИКТ и Интернет в делата си. МАОКР се ангажира да организира специален курс за тях, като фокусът ще бъде върху използването на ИКТ и създаването на публично-частни партньорства за ефективно взаимодействие при конкретни казуси.

• Обучения за ИТ мениджъри от държавната администрация. Целта на тези обучения е ИТ специалистите да получат информация за последните схеми за измами в Интернет и най-добрите методи за изграждане на политики за сигурност.

„Целта на този проект е да се повиши квалификацията на кадрите, работещи в областта на кибер сигурността и противодействието на кибер престъпленията, и на професионалистите, работещи с чувствителна информация и да се подобрят знанията и интернет културата на крайния потребител,” заяви Албена Спасова, председател на УС на Международна академия за обучение по киберразследвания. “В крайна сметка, става въпрос за нашата сигурност и безопасност, за нашите деца, за нашата работа, за нашия бизнес”.

Коментари по темата: „Властта и бизнесът срещу компютърните престъпления”

добавете коментар...

  1. анонимно

    "Ще бъдат обучени граждански и наказателни съдии, прокурори, дознатели, полицейски служители, експерти от НАП, нотариуси и ИТ мениджъри от държавната администрация."
    Впечатляващото в случая е, че не се споменава за обучение на ИТ специалисти. А курса по "Обучения по компютърен анализ." може единствено да се преподава на такива!!!

Коментар