HDD Observer – изследва твърдия диск

Помощната програма HDD Observer е предназначена за мониторинг на твърди дискове и бързо отстраняване на някои проблеми.

HDD Observer следи състоянието на повърхността на диска, измерва бързодействието, температурата и активността на използване. Програмата също така проверява фрагментирането на данните и предлага възможност за дефрагментиране.

HDDO

За работата на HDD Observer е необходимо да бъде инсталиран .NET Framework 2.0+. Последната версия поддържа и SSD устройства.

HDD Observer се разпространява като shareware с обем 6,6 мегабайта за операционни системи Windows.

Даунлоуд: HDD Observer

Коментар