CRM решенията са топ приоритет за банките в Европа

Европейските банки ще инвестират усилено в технологии за управление на връзките с клиентите, или т.нар. CRM системи. Целта е да постигнат по-висока конкурентоспособност, според нов доклад на компанията за анализи Financial Insights.

Банките ще се фокусират върху CRM проекти, за да запазят съществуващите клиенти и да привлекат нови. Решенията ще включват аналитични технологии, с които банките да провеждат по-ефективни маркетингови кампании, свързани с услуги за клиентите.

Хармонизирането на европейското банкиране с инициативи като MiFID и Sepa ще насърчи клиентите да търсят по-добри услуги. Банките ще трябва да отговорят на това търсене, за да останат конкурентоспособни, посочват анализаторите от Financial Insights.

В доклада на компанията, озаглавен “Strategic Initiatives for European Banking Top 10”, проектите, фокусирани върху клиентите, са се придвижили по важност на трето място. Преди тях са само управлението на сигурността и съблюдаването на регулаторните изисквания.

Докладът отчита 10-те ключови инициативи, върху които ще се фокусират банките през настоящата година.

Коментар