Кои са новите лидери на съвремието?

От 13 август стартира новата инициатива на JobTiger – „Човекът, който ме вдъхновява“ – в търсене на новите българи, които имат положителен образ и влияние в различни области от живота ни – образование, наука, изкуство, бизнес, спорт и т.н.

Кампанията ще се проведе чрез идентифициране на новите личности и гласуване онлайн. Сайтът на „Човекът, който ме вдъхновява“, където всеки може да сподели и гласува за номинациите, е http://jobtiger.tv/inspiration/.

Номинираните всяка седмица българи, които отговарят на условията, ще бъдат предлагани за гласуване през следващата седмица, като по този начин всяка седмица в следващите 10 седмици ще се определят 3 финалисти.

Победителите, крайните 30 финалисти, ще бъдат обявени на 1 ноември 2012 – Ден на народните будители.

„Човекът, който ме вдъхновява“ има силен позитивен заряд. Инициативата цели да издири и представи на цялото общество личности, които носят нови идеи и заразяват с действията си своята общност. Тези личности създават новите ценности и носят новия имидж на България чрез положителния пример за влияние върху икономическото развитие и лично израстване на всеки.

Кои са те? Кои са лидерите с ново мислене, които имат желание и енергия да променят статуквото, да се борят без прекъсване, да подобряват собствени рекорди, да експериментират, да успяват, да въвеждат иновации, да преодоляват трудности и едновременно с това да увличат още хора след себе си? Кои са тези, които имат безспорен авторитет и положително въздействие върху своите общности, без да са били на кориците или екраните на водещите медии в България?

Отговори на тези въпроси може да даде всеки българин, който номинира своето вдъхновение. Всеки с достъп до интернет ще има възможност да изкаже мнение и предпочитание, да идентифицира личности, които го вдъхновяват, да открои образите на своето време.

„Сбъдната мечта,“ така описва „Човекът, който ме вдъхновява“ Светлозар Петров, изпълнителен директор на JobTiger. И добавя: “Това е начинът да идентифицираме новите, положителни образи на България и да откроим техния пример за подражание.“

Коментар