В ИТ проектите се греши като при Титаник

Има аналогия между грешките, които са били допуснати при построяване на кораба Титаник, и начина, по който водим нашите ИТ проекти днес, стана ясно вчера от лекция на Димитър Цветков, консултант за HP софтуерния бизнес за Югоизточна Европа.

Тези грешки могат да бъдат избегнати в настоящите проекти, като се използват съвременни програмни продукти за управление на проекти, както и продукти за автоматизацията на процеса за управление на качеството и производителността на приложенията, разработени от HP, заяви експертът по време на среща, организирана от софтуерното подразделение на HP и Международния институт по бизнес анализ (МИБА) – България.

Димитър Цветков стъпва на опита си от участието в десетки проекти за внедряване на системи за управление и автоматизация на процесите по поддръжка на ИТ услуги в държавите в Югоизточна Европа.

Участниците в срещата наблегнаха на възможностите за по-ефективно управление на проекти чрез интеграция между ИТ решения, инструменти на бизнес анализ и нови стандарти от сферата на управление на проекти. Сред новостите, които предизвикват най-голям интерес, са добавянето на процеси по планиране, както и обособяването на отделна зона на знание – Управление на заинтересованите лица. Процесите, включени в новата зона, преди бяха част от Управление на комуникациите в проекта.

За бизнес анализаторите вече е достъпно пето издание на Ръководството за система от знания за управление на проекти PMBOK (Project Management Body of Knowledge), съобщи Юлия Петрова, мениджър проекти в ITCE.

Повече от 40 експерти в областта на бизнес анализа, управители на софтуерни компании, софтуерни архитекти, технически ръководители и специалисти по управление на качеството присъстваха на семинара, посветен на добрите практики в управлението на проекти. Това е първата от поредица инициативи, които подразделението на HP за Софтуерен бизнес планира да организира за ИТ експерти, бизнес анализатори, клиенти и партньори през тази година.

Коментар