Atos създава център за управление на пътуването

Доставчикът на ИТ решения и услуги Atos планира иновации в сферата на интелигентните транспортни системи.

Компанията стана партньор в международния консорциум T-TRANS, който подписа с Европейската комисия договор за подкрепа на проекта „Увеличаване на трансфера на иновациите в Интелигентните транспортни системи към пазарите (T-TRANS)” на стойност 1,7 милиона евро.

T-TRANS ще работи за въвеждане на пазара на технологии, които значително да подобрят цените и ефективността на транспортния сектор в Европа. Atos ще създаде пътна карта за състоянието, бариерите и потенциала на технологиите в областта, както и пазарен анализ и оценка на макроикономическото отражение на проекта.

Компанията започна работа и по създаване на експертен център за управление на пътуването, който да обслужва Европа. В центъра ще се разработват иновативни решения и технологии за управление на пътуванията, трафика и автопарка, таксуване по пътищата, автоматизирано събиране на пътни такси и транспортни операции.

Коментар