Продуктите на Utimaco – интелигентното решение за криптиране на информацията

15-05-2006 – Клиент-Сървър ЕДВ България
Продуктите на Utimaco – интелигентното решение за криптиране на информацията
На 12 май 2006 г. Клиент-Сървър ЕДВ България организира в хотел "Експо", София, презентация и обучение с търговска насоченост на SafeGuard продуктите на UtimacoPrivate Disk, Easy, LAN Crypt, Sign & Crypt и Advance Security.
Продуктите на Utimaco служат за защита на информацията като криптират целия хард диск, например на преносим компютър, избрани от потребителя/администратора файлове, също и файлове в мрежова среда с различни права за достъп за различни потребители. Освен това Advanced Security дава възможност за пълен и прецизен контрол върху действията на потребителите – стариране на приложения, достъп до външни устройства за съхранение на данни, PnPустройства и др.
Демонстрациите в реално време показаха предимствата на Utimaco: гъвкава защита на индивидуален потребител или потребителска група; прозрачност; лесно ползване без допълнително обучение и без промяна на работните навици; отлична интеграция с Active Directory, гъвкава и лесна централна администрация и др.
Дистрибутор за България на Utimaco е Клиент Сървър ЕДВ (www.client-server.bg).

Коментар