Уникален напредък в нано визуализацията

IBM съобщи за напредък в технологията за визуализация по наноскалата, който може да доведе до по-силни лекарства и по-развити интегрални схеми. Изследователите от Almaden Research Center на IBM са открили начин да използват техниката на магнитния резонанс (magnetic resonance imaging – MRI), за да виждат обекти, чиято големина се измерва по наноскалата.
От екипа на учените казват пред informationweek.com, че откритието им е необоримо доказателство, което показва, че принципите ма MRI могат да заработят заедно с изследването с микроскоп. И докато основната цел на много учени е да построят микроскоп, с който да виждат всеки атом в триизмерна форма, за което ще са нужни още доста години, то от екипа на IBM вярват, че сегашното им откритие (използване на RMI в областта на наноскалата) е значително постижение в тази насока.
RMI, според учените, е невероятна технология, но винаги е имала едно важно ограничение – не е много чувствителна. Това, което изследователите са успели да направят, е да използват Magnetic Resonance Force Microscopy (MRFM), за да виждат двуизмерно предмети, които са с големина от 90 нанометра. Един нанометър е единица, която се равнява на една милиардна от метъра.
А с бъдещето разработване на техниките за триизмерно визуализиране на обекти от атомната скала, учените ще могат по-добре да определят протеинова структура и функция, което ще подобри значително разработването на лекарства и други материали.

Коментар