Учени симулират миши мозък на компютър

  
Суперкомпютърът на IBM BlueGene L помогна на изследователи от САЩ да симулират миши мозък, съобщи dailytech.com. Учените са използвали машината, за да управляват “симулатор на мозъчна кора”, който, според слуховете, е бил на големина и по сложност като половината на мишия мозък.

Учените вярват, че едната половина от мозъка на мишката съдържа около 8 милиона неврони, като всеки от тях най-вероятно има по около 8000 синапса, които си комуникират един с друг.

Симулирането на жив мозък не е било лесна задача за учените. Мозъчната тъкан е много сложна и може да си взаимодейства по различен начин през времето. Дори с високата компютърна сила на BlueGene L е била възможна симулация само за 10 секунди и то на скорост, която е приблизително равна на само една секунда от скоростта на истински миши мозък.

В бъдеще изследователите планират опити за симулиране на структурите, които се срещат в живите мозъци. В момента учените модифицират симулацията, за да я пригодят да оперира по-бързо и така да се доближат до скоростта на мозъка на жива мишка. Една от първите цели ще бъде увеличение на времетраенето на симулацията.

Прогресът, направен от IBM и учените от САЩ, може да помогне да се правят симулации на мозъка на всяко живо същество. На този етап с BlueGene L не е било възможно правилно да се моделира човешки мозък.

Коментар