Грид центърът в БАН вече е 2 пъти по-бърз

Ново оборудване увеличава два пъти скоростта на свързване на българските учени с Европейската научно-изследователска мрежа GEANT. Тази седмица бе открит Националният грид и комуникационен център в Института за паралелна обработка на информацията на БАН.

През 2006 г. със съдействието на ДАИТС, както и със средства по европейски проекти, центърът бе изцяло ремонтиран, реорганизиран и модернизиран. Нашите изследователи ще могат да разработват и обменят обемна информация, свързана с големи екологични замърсявания, кризисни ситуации, а в бъдеще и с прогнозиране на земетресения.

Чрез Националния грид и комуникационен център българските учени имат шанса да заемат водеща роля в областта на създаване и използване на грид технологии и паралелни приложения в Югоизточна Европа. Възможностите на тази инфраструктура за ефективно решаване на задачи от различни приоритетни направления ще създаде условия за българско участие и по проекти от Седма рамкова програма на Европейския съюз, съобщиха от ДАИТС.

Гридът е изчислителна инфраструктура, която осигурява достъп за обработка на информация до изчислителни ресурси и данни, намиращи се в компютри, които са разпределени по цял свят и са свързани най-често чрез Интернет мрежа.

Грид инфраструктурата интегрира различни компютърни системи (персонални компютри, работни станции, клъстери, големи компютърни центрове), както и други електронни устройства с хетерогенни технологични реализации. Нейното географско покритие зависи от мрежовото решение и може да се базира на локална, общинска, национална, регионална или глобална мрежа.

Гридовете са предназначени основно за решаване на сложни задачи, свързани с големи по обем изчисления и обработката на огромни масиви от данни в области като физика на високите енергии, метеорология, биоинформатика, изчислителна химия, астрономия, науки за земята и др.

Коментар