Конкурс по програма eContent Plus на ЕС стартира през юни

В края на юни ще бъде обявено началото на конкурса за 2007 година по програма eContent Plus на Европейската общност. Това съобщи Евелина Илиева, национален делегат в управляващия комитет на програма eContent Plus по време на информационен ден, организиран от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) за запознаване на потенциалните български участници с предстоящия конкурс.
40 на сто от средствата по програма eContent Plus на Европейската общност ще бъдат отделени за финансиране на проекти за улесняване на достъпа до цифрови библиотеки. Общо средствата по програмата за 2007 година са 47 милиона евро. 30 на сто от тях ще бъдат отделени за проекти, свързани с образователната тематика, а 28 на сто – с географско съдържание.
Повече от 35 представители на организации и фирми участваха в информационния ден. На техните въпроси отговаря и Реймонд Хъдсън, представител на Генерална дирекция „Информационно общество и медии” на Европейската комисия.
Очаква се предложенията за участие в конкурса да бъдат подавани до октомври. През 2006 година една трета от проектите, одобрени за финансиране, бяха предложени от консорциуми с участие на български фирми и организации.

Коментар