Нов уеб сайт на Microsoft громи Linux

Софтуерният гигант Microsoft промени тактиката в своята кампания срещу Linux, известна като “Get the Facts”. Компанията оттегли рекламата от интернет, като я замени със специален сайт, наречен "Compare", съобщи infoworld.com.
Целта на Microsft е чрез сравнения да убеди потребителите в предимствата на своята операционна система Windows Server спрямо алтернативните решения. Обекти на съпоставянето са не само Linux системи, в частност Red Hat Enterprise Linux, но и мейнфреймите на IBM под управление на Unix.
Ключовите показатели, които трябва да разкрият предимствата на Windows, са надеждността, сигурността, администрирането, интероперативността и възможностите за избор. Сериозно внимание е отделено и на показателя “обща цена на притежание” (TCO).
Сайтът на Microsoft препраща потребителите към допълнителни източници на информация, свързана с изследвания, по конкретните пунктове и заключения.

по темата: „Нов уеб сайт на Microsoft громи Linux”

добавете коментар...

  1. An0nym0us

    Ключовите показатели, които трябва да разкрият предимствата на Windows, са надеждността, сигурността, администрирането, интероперативността и възможностите за избор.
    Тия не се чуват какви ги г0в0рят…

Коментар