Проект за биодизел печели регионално състезание

Израелски бизнес проект за евтин биодизел от синьо-зелени водорасли бе отличен с голямата награда от $20 000 на регионалното състезание за иновативни проекти и идеи NOVA Tech. Състезанието се провежда от Български институт за мениджмънт и технологии (БИМТ), в сътрудничество с Българския ИКТ Клъстер и Софийски университет, и е част от световна инициатива за подпомагане на иновативни проекти и идеи в технологичната сфера на Intel Education и университета Бъркли, Калифорния.

Като партньор на състезанието се включи и NEVEQ, първият на Балканите фонд за рисков капитал в ИТ сектора. Тази година NOVA Tech се състоя на 5 октомври в Букурещ, Румъния и посрещна отбори от България, Румъния, Израел, Полша, Словакия, Унгария и Чехия.

Голямата награда на Intel Education от $20 000 беше присъдена на проекта NRG Fuels на израелския отбор в състав Ави Авидан, Даниел Ейзен и проф. Шош Арад, най-известният учен в областта на синьо-зелените водорасли (алгае). Разработката Negev Renewable Green Fuels (NRG Fuels) предлага устойчиви технологични решения за производство на биодизел, като използва морска вода и необработваема земя за биогоривата от алгае.

Според отбора, използването на затворени системи за отглеждане и възпроизводство на алгае ще доведе до 40% по-ниски разходи за производството на биогориво. Освен това NRG Fuels има около 15 пъти по-висок капацитет на производство на алгае на единица площ, отколкото която и да е земеделска култура.

Втора награда от $10 000 спечелиха представителите на унгарския отбор Атила Берчес, Золтан Зинер и техният български колега Иван Бангов. Проектът Chemistry logic предлага многократно по-бърз метод за търсене и намиране в бази данни на сходни химични вещества при изработка на лекарствени средства и биотехнологични продукти.

Победителите ще се изявят и на големия финал на състезанието в университета Бъркли на 13-15 ноември 2007 г. с участници от целия свят. На финала най-добрите проекти могат да получат цялостно финансиране на идеите си.

Коментар