Eaton пуска нов Powerware BladeUPS за дейта центрове

Широкоспектърният индустриален производител Eaton Corporation обяви новия си продукт Powerware BladeUPS. Това изключително модулно, мощно и същевременно компактно непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) е създадено и оптимизирано специално за съвременните, мощни блейд сървъри и високо енергийни комуникационни инфраструктури.  
Powerware BladeUPS е нова трифазна система, която доставя енергийна ефективност, модулност и гъвкавост, и отразява ангажимента на Eaton да предлага изключителни продукти, които се обръщат към нуждите и предизвикателствата на дизайна и управлението на високо енергийните дейта центрове.  Powerware BladeUPS е последният продукт от серията с марка Powerware – решение за вграждане в 19-инчов комуникационен шкаф, което се предлага с аксесоари и устройство за отдалечен достъп.
“Дейта центровете все повече използват компактни, високо енергийникомпютърни платформи като блейд сървърите. В резултат на това, силната компактност и високата енергийност стават задължително условие.” коментира Браян Брикхауз, търговски и маркетинг директор на дивизията на Еaton за контрол на качеството. “Powerware BladeUPS се обръща към новите изисквания на дейта центровете като им доставя два пъти повече запасна енергия за конкурентни, модулни решения, използвайки само една трета от топлината. Този иновативен UPS представлява също първата модулна трифазна система, която е подходяща за вграждане в стандартните 19-инчови комуникационни шкафове.”
Powerware BladeUPS помага на мениджърите информационни технологии и на ресурсните мениджъри да намалят разхода на енергия, като им доставя най-гъвкавата, модулна архитектура за енергийна защита на дейта центрове и IT инфраструктури. Powerware BladeUPS произвежда два пъти повече енергия, от който и да е друг сравним продукт на пазара – 12кВт в пространство от 6U. Устройството има модулен дизайн, за да предоставя лесно преконфигуриране на захранващите системи за непрекъснато променящите се нужди на дейта центровете.
Powerware BladeUPS е идеален за приспособяване на нови технологии като 1U, 2U и използването на блейд сървъри. Потребителите могат да разширяват мощността на Powerware BladeUPS от 12кВт до 60кВт в 19-инчов комуникационен шкаф като прибавят допълнителен паралелен Powerware BladeUPS модул, за да създадат N+1 резервирана система. Когато са конфигурирани като система, UPS модулите се държат като едно цяло, чиято функционалност се управлява и наблюдава чрез стандартна SNMP/Web връзка.
Решенията на Powerware за вграждане в 19-инчов комуникационен шкаф, включват аксесоари като разклонители (Powerware ePDU), направени специално за вграждането на устройството и Powerware Rack Power Модули (RPM), които доставят енергията организирано, в зависимост от консумацията на оборудването. Създадено е и устройство за отдалечен мониторинг (Powerware ERM) – за постоянен мониторинг на условията в комуникационния шкаф, като се предоставя допълнителна сигурност за устройства, които са от критична важност за организацията.

рубрика: Uncategorized

Коментар