Китай измести САЩ по технологичен рейтинг

Китай вече започва да изпреварва САЩ в научните разработки, които се превръщат в конкретни продукти и излизат на пазара. Това твърди нов доклад на Технологичния институт Джорджия, публикуван в края на миналата седмица.
Учените предупреждават, че на САЩ ще им се наложи да приемат доминиращата позиция на своя конкурент от Азия – първо в технологичното новаторство, а след това и в глобалната икономика.
Докладът обхваща 33 държави, като ги оценява по успехите им в експорта на високотехнологични продукти. Учените виждат в Китай новата Япония, с възможности да затвори веригата от идеята до готовия продукт.
В класацията по технологичен рейтинг за 2007 година води Китай, пред САЩ и Германия. Япония заема четвърто място, а след нея се нарежда Франция. Елитният списък на Топ 10 допълват Южна Корея, Великобритания, Сингапур, Холандия и Тайван.
Първата си позиция Китай дължи на четири основи показателя: висока степен на национална ориентираност към технологична конкуренция, благоприятна социално-икономическа атмосфера, добра технологична инфраструктура и големи производствени мощности.

Коментар