AutoText – разширява функциите на клипборда

auto textAutoText е малка програма, която стои в системната лента със задачи и улеснява въвеждането на текст. В допълнение, AutoText следи клипборда и съхранява последните въведени текстове с цел лесното им възстановяване.

Програмата показва в малък прозорец записани думи и фрази по време на писане с всяко друго приложение и позволява вмъкване на избрания елемент директно в позицията на курсора.

Освен това AutoText поддържа възможност за създаване на текстови шаблони, които могат да се вмъкват навсякъде в текстовите полета, като така се автоматизират някои процеси.

Друга полезна характеристика на програмата е автоматичното вмъкване на време, дата, име или дублиране на печати в текстовите шаблони. По този начин отпада необходимостта от проверка на тези променливи при всяка обработка на документ.

AutoText може да съхранява до пет текстови шаблона и до три клипборда, които съдържат неограничен брой ключови думи или текстови блокове. В допълнение програмата позволява задаване на клавишни комбинации за бърз достъп до приложения.

Даунлоуд: AutoText

Коментар