ЕК разреши на Dolby да погълне Doremi

Европейската комисия разреши предложеното придобиване на Doremi от страна на Dolby, съгласно регламента за сливанията в ЕС.

Разследването на комисията потвърди, че въпреки припокриването между дейностите на двете компании в производството на дигитални кино сървъри (DCS) в световен мащаб и в Европейското икономическо пространство (ЕИП), планираната сделка няма да доведе до никакви антиконкурентни ефекти поради наличието на достатъчно алтернативни доставчици.

Фактори за решението са и бързо развиващият се характер на този пазар, както и лекотата, с която потребителите преминават от един доставчик към друг и от една технология към друга. Комисията отчита също наличието на производствени стандарти, към които производителите се придържат, за да могат да продават своите продукти.

DCS са един от основните компоненти на системите за цифрово кино, заедно с проекторите и аудио процесорите. Дигиталните сървъри се използват за зареждане, съхраняване, декодиране и повторно криптиране на цифровите филмови файлове.

В тази сфера дейностите на Dolby и Doremi се припокриват в значителна степен. Въпреки това ЕК заключи, че планираната сделка няма да има антиконкурентни ефекти, поради наличието на алтернативни доставчици на DCS, някои от които наскоро навлязоха на пазара.

Сделката няма да има въздействие върху пазара на аудио-системи за цифрово кино, посочи още ЕК. Това е „съседен пазар” на DCS, на който Dolby присъства, но Doremi няма никакво участие на него.

Коментар