Софтуер прогнозира точно пробега на електромобилите

Научен екип от Университета в Северна Каролина създаде софтуер, който изчислява по-точно оставащия пробег на електоромобилите. С новата технология шофьорите ще могат да посочат своята дестинация и софтуерът ще изчислява цялото множество променливи, които влияят на пътуването, за да предвиди използването на енергията на батериите.

Използваната в момента технология казва на водача, че може да измине разстоянието от точка А до точка Б на базата на наличния заряд в батерията и данните за разхода на енергия през последните няколко километра. Но какво става, ако предстои стръмен хълм или ако шофьорът реши да кара по-бързо? Тогава „оставащите километри” в батерията могат да се окажат недостатъчни, пише GreenTech.bg.

„Съществуващите технологии изчисляват останалия пробег въз основа на средната консумация на енергия през последните 10 километра или 20 километра”, казва д-р Хабибалах Рахими-Айчи, кандидат на науките и изследовател в университета. „След посочване на дестинацията нашият софтуер разглежда данните за трафика, дали се пътува по магистрала или се кара в града, какво е времето, какъв клас е пътят, както и ред други променливи”.

Този подход за предсказване на базата на „големи данни” е важна стъпка напред, като намалява грешката при оценка на оставащия пробег до едва няколко километра. „В някои случаи можахме да получим 95 процента точност на оценката за оставащия пробег”, твърди д-р Рахими-Айчи.

Софтуерът анализира цялата информация за маршрута до крайната точка и определя кои видове данни са важни, след което включва техните параметри в алгоритъма за прогнозиране на пробега. Алгоритъмът взема под внимание и оставащия заряд в батерията и работата на колата, за да даде най-точна оценка на пробега.

Изследователите са патентовали новата технология и ще представят своите заключения на 40-тата годишна конференция на IEEE в края на тази седмица. Съвсем скоро притесненията относно пробега може да се окажат само тъмен спомен от миналото.

Коментар