ЕК започва „Big Data” партньорство с бизнеса

Европейската комисия и бизнесът ще инвестират 2,5 млрд. евро в публично-частно партньорство за управление на „големи данни”

Европейската комисия и бизнесът ще инвестират 2,5 млрд. евро в публично-частно партньорство за управление на „големи данни”

Европейската комисия и европейският сектор за генериране, съхранение и разпространение на данни поеха ангажимент да инвестират 2,5 млрд. евро в публично-частно партньорство. Целта е укрепване на сектора и извеждане на Европа на предни позиции в света в надпреварата по отношение на данните.

Управлението на големи масиви от данни (Big Data) може да осигури контрол върху близо 30% от световния пазар на данни от страна на европейските доставчици и да отвори 100 000 нови работни места в Европа до 2020 г. Очаква се също понижаване с 10% на потреблението на енергия, по-добро здравеопазване и по-висока производителност на машините в промишлеността.

Меморандумът за разбирателство за създаване на публично-частното партньорство ще бъде подписан днес от заместник-председателя на Европейската комисия Нели Крус и президента на „Big Data Value Association” – Ян Сунделин, който представлява компании като Atos, Nokia Solutions and Networks, Orange, SAP, Siemens и изследователски организации като Fraunhofer и Германския център за изследване на изкуствения интелект.

ЕС е предвидил над 500 млн. евро за инвестиции през следващите 5 години (2016-2020 г.) по „Хоризонт 2020”, като се очаква партньорите от частния сектор да вложат поне четири пъти повече средства, или около 2 млрд. евро.

Публично-частното партньорство ще помогне за насочване на изследователските усилия на публично, частно и академично равнище в подкрепа на новаторски идеи за използване на големите масиви от данни в области като енергетика, промишлено производство и здравеопазване. В резултат на това ще бъдат осигурени услуги от рода на персонализирана медицина, логистика на хранителните продукти и прогностични анализи.

Публично-частното партньорство ще стартира на 1 януари 2015 г. То допълва осем съществуващи подобни партньорства в рамките на „Хоризонт 2020”, като например в сферата на фотониката, роботиката, високопроизводителните изчислителни технологии, модерните мрежи от пето поколение за интернет услуги в бъдеще и фабриките на бъдещето.

Коментар