Първа среща на Асоциацията на софтуерните инженери

Регулярни месечни срещи на АСИ ще решават въпроси, свързани с професията софтуерен инженер

Регулярни месечни срещи на АСИ ще решават въпроси, свързани с професията софтуерен инженер

Следващата седмица в София ще се проведе първата месечна среща на новосъздадената Асоциация на софтуерните инженери (АСИ). Няколко са приоритетните въпроси, които ще дискутират участниците:

  • Популяризиране на професията Софтуерен архитект;
  • Адаптиране на модел за оценка на софтуерните процеси за производство на софтуер;
  • Анкетно проучване на проблемите при софтуерното производство;
  • Организиране на еднодневно събитие за добри практики в софтуерната архитектура в края на месец март.

Срещата, планирана за 5 февруари, е отворена и за нови теми, по които ще се работи през годината. Участието е безплатно за членовете на АСИ и по изключение – само за първата среща – за всички останали, като се изисква регистрация.

АСИ бе създадена през декември 2014 г. като неправителствена организация, която обединява експерти в областта на проектирането, разработката, внедряването и поддръжката на софтуерни системи.

Асоциацията ще работи за развитието на професията „софтуерен инженер”, за насърчаване и споделяне на добри практики, както и за решаване на предизвикателства в ИТ индустрията, като необходимостта от продължаващо обучение през целия живот и пълноценно професионално развитие.

Коментар