ЕС одобри десетки научни проекти, вкл. от България

Нито една част от Европа не трябва да изостава в научните изследвания и иновациите, заяви комисар Карлош Моедаш

Нито една част от Европа не трябва да изостава в научните изследвания и иновациите, заяви комисар Карлош Моедаш

Европейският съюз ще отпусне още безвъзмездни средства за преодоляване на разликата между страните членки по отношение на високите научни постижения и за засилване на конкурентоспособността и растежа. Очаква се новият инструмент за сформиране на екипи, в рамките на който се предоставят тези безвъзмездни средства, да подобри резултатите от научните изследвания и да увеличи инвестициите в страни, които изостават в областта на високите научни постижения.

Вече са избрани 31 проекта от държави, които се нуждаят от инвестиции, съобщи Европейската комисия. В техните рамки, с помощта на финансиране от „Хоризонт 2020”, ще бъдат изготвени оперативни планове за създаване на нови центрове за високи постижения чрез сформиране на екипи с водещи в тази сфера институции от цяла Европа.

„Накратко казано, със средствата от „Хоризонт 2020” искаме да подпомогнем максимално широк кръг европейски университети и изследователски институти. Твърдо сме решени да направим така, че нито една част от Европа да не изостава в областта на научните изследвания и иновациите”, заяви комисарят по изследвания, наука и иновации Карлош Моедаш.

Първите избрани за финансиране проекти за сформиране на екипи ще бъдат ръководени от изследователски институции или агенции, както и от национални или регионални органи. Във фаза 1 от това действие проектите ще получат до 500 000 евро всеки (общо 14,5 млн. евро), за да подготвят оперативни планове за създаване на нови центрове за високи научни постижения или за обновяване на съществуващи такива.

Финансираните проекти включват партньорства от цяла Европа. Така например, един словенски институт сформира съвместен екип с институт „Karolinska” в Швеция, за да бъде създаден център за високи научни постижения в сферата на медицинските иновации. Друго успешно предложение е на Института по молекулярна биология и биотехнологии в България, който иска да създаде център за високи научни постижения в областта на устойчивите биотехнологии в партньорство с дружество „Макс Планк” в Германия.

Всички проекти са подбрани от независими експерти чрез стандартните процедури в рамките на „Хоризонт 2020”. Действието включва две стъпки. Финансирането във фаза 1 се предоставя за разработване на бизнес план за бъдещия център. Във фаза 2 максимум десет от тези проекти могат да бъдат избрани за по-нататъшна подкрепа за изграждане на центъра. Това става чрез процес на конкурентно преразглеждане.

Финансирането за предложенията в първата фаза (31 избрани от 169 представени) достигна 14,5 млн. евро, а в момента за фаза 2 се предвиждат около 87 млн. евро. По линия на „Хоризонт 2020”, програмата на ЕС за финансиране на научни изследвания, ще бъде достъпно финансиране в размер до 800 млн. евро за мерки за разширяване на участието на страни членки с по-слаби постижения в областта на научните изследвания.

Коментар